Kwaliteitsvoorwaarden Personal Training

 

Bij GM Sports staat kwaliteit aan de top. Daarom hebben we voor onszelf hier enkele voorwaarden aan gesteld. Deze voorwaarden staan als uitgangspunt voor het gehele traject wat we samen zullen doorlopen.

 

 • De 1-1 trainingen worden uitgevoerd door een gecertificeerde deskundige Personal Trainer. De training staat altijd in dienst van het periodiseringsplan.
 • De trainingen staan zoveel mogelijk gepland op de momenten dat de klant wil trainen.
 • Elke training staat in belang van de uiteindelijke doelstelling. Een training binnen GM Sports staat voor 60 minuten intensief, maar op eigen niveau werken aan je uiteindelijke doelstelling.
 • De trainer probeert een sfeer te creëren waarbij de klant het gevoel moet krijgen dat elke situatie bespreekbaar is.
 • Naast kwaliteit op trainingsvlak bieden wij kwaliteit op persoonlijk vlak. Dit betekent voor ons dat de klant een luisterend oor kan verwachten, maar niet dat de trainer overal een oplossing voor heeft. Wij stellen ons voor als Personal Trainer, een trainer die je traint om je fysieke doelstelling te bereiken en als iemand die je mentaal bijstaat.
 • Wij kunnen geen oplossing bieden voor fysieke blessures. Hiervoor verwijzen we je naar een fysiotherapeut of huisarts.
 • De klant mag specifiek voedingsadvies verwachten gericht op de doelstelling en afgestemd op het periodiseringsplan wat we hanteren. Wij schrijven geen hele gedetailleerde persoonlijke voedingsplannen uit maar hebben hier wel als voorbeeld zeer nauwkeurig en kwalitatief standaardvoorbeelden van.

Kwaliteitsvoorwaarden Small Group Training

 

Bij GM Sports staat kwaliteit aan de top. Daarom hebben we voor onszelf hier enkele voorwaarden aan gesteld. Deze voorwaarden staan als uitgangspunt voor het gehele traject wat we samen zullen doorlopen.

 

 • De small group training binnen GM Sports worden uitgevoerd door een gecertificeerde deskundige Personal Trainer.
 • De training heeft als doelstelling om het cardiovasculair vermogen in combinatie met kracht te verbeteren.
 • Binnen de les mag je ervan uit kunnen gaan dat de trainer in alle redelijkheid in staat is om binnen de les, indien nodig, de oefeningen aan te passen zodat deze voor bijna elk individu uitvoerbaar zijn.
 • De lessen zitten in de zo gehete Burn fase (fase 3) van ons periodiseringsplan. Dat betekent dat we in 90%van de gevallen in een circuit zullen werken. Daarnaast willen we de lessen ook graag leuk maken en zullen we een enkele keer per maand een training verzorgen die gericht op de doelstelling is, maar daarnaast ook veel plezier geeft.
 • Klant mag van de trainer verwachten dat de trainer naast het leiden van de training ook het individu coacht in het gebruik van de juiste gewichten. Echter achten wij de klant zelfverantwoordelijk voor de keuze van de gewichten. Wanneer iets te makkelijk of moeilijk is verwachten wij dan ook van de klant dat hij/zij dit zelf aangeeft.
 • De trainer observeert, constateert en handelt hiernaar. Hiermee bedoelen we dat de klant ervan uit moet kunnen gaan dat indien een oefening niet op correcte of veilige wijze wordt uitgevoerd dat de klant hierop wordt gecorrigeerd.
 • Klant mag tevens verwachten dat we voedingsadvies geven. Indien er tijd en ruimte voor is tijdens de les, dan mag dit tijdens de les. Vragen per mail of telefoon zullen we ook tevens altijd beantwoorden.